ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ประกาศ / ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

วันที่ หัวข้อข่าว
ล่าสุด 28 พ.ค. 2560 นายกฯ ฝากคำถาม 4 ข้อให้คนไทยช่วยกันคิดต่อ ทราบแล้วส่งคำตอบมาได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม
ใหม่ 24 ส.ค. 2559 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ติวข้าราชการมหาดไทยรุ่นใหม่ เป็นข้าราชการที่ดี รู้งานรู้หน้าที่ มีจิตสำนึกสาธา
ใหม่ 1 เม.ย. 2559 กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด น้อมนำแนวทางพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม