รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ติวข้าราชการมหาดไทยรุ่นใหม่ เป็นข้าราชการที่ดี รู้งานรู้หน้าที่ มีจิตสำนึกสาธารณะ มุ่งมั่นอุดมการณ์ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”