ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ประกาศ / ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

วันที่ หัวข้อข่าว
ใหม่ 13 ก.ค. 2563 ติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ใหม่ 13 ก.ค. 2563 ศบค.แถลงผู้ป่วยโควิดรายใหม่ พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย
ใหม่ 31 มี.ค. 2563 มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
ใหม่ 31 มี.ค. 2563 โควิด-19 กักตัว 14 วัน ทำอย่างไร
ใหม่ 31 มี.ค. 2563 เปิดคำสั่งตั้ง 'ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19'
ใหม่ 24 ต.ค. 2562 ศูนย์ดำรงธรรม ...บริการด้วยใจคนไทยยิ้ม....